Toggle menu
x

 

NS Reizigers

De klantvraag

IT Operations realiseert projectmatig IT systemen voor NS-Reizigers Operations (waaronder Logistiek, Transportbesturing, en Reisinformatie). Binnen het domein Transportbesturing is er sprake van twee grote ontwikkelingen: de ontvlechting van het ICT-landschap van NS en ProRail en de uitvoering van een business proces verbeterprogramma (Besturing 3.0). Hiervoor is het project “Inrichten beheerorganisatie” gedefinieerd. De IT Operations Beheerorganisatie moet organisatorisch en procedureel voorbereid worden op de komst van de resultaten van beide ontwikkelingen en wel op een wijze dat de dienstverlening aan de business op het geëiste hoge niveau in stand blijft. Een verbouwing met de winkel open.

De oplossing

De projectleider van AdVanced, verantwoordelijk voor het inrichten van deze beheerorganisatie, werkt nauw samen met de bestaande beheerorganisatie en de externe dienstverleners die gezamenlijk de gehele beheerketen moeten ontwikkelen en implementeren. Het beheerconcept wordt ontwikkeld en in de markt worden de leveranciers geselecteerd die invulling kunnen geven aan het concept van een “high available and high performance” omgeving. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de technische implementatie maar ook aan een keten-SLA waar alle tien betrokken leveranciers (zowel intern als extern) in de beheerketen zich aan conformeren en verantwoording over afleggen.

Het resultaat

Een Transport Besturings Systeem (personeel), geïmplementeerd op een hoog beschikbaar platform en beheerd door een team van interne en externe leveranciers samen georganiseerd in een beheerketen. Hiermee is NS in staat aan  de hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid van het systeem en haar prestaties te voldoen. De lijnorganisatie is voorbereid op de komst van dit systeem en het project is overgedragen aan het (nieuw geformeerde) beheerteam.

© AdVanced. Alle rechten voorbehouden.