Toggle menu
x

 

Groenbedrijf – Gemeente Den Haag

Het Groenbedrijf van de gemeente Den Haag valt binnen de Dienst Stadsbeheer. Zij zijn opdrachtgever voor het onderhoud, de renovatie en de aanleg van groenvoorzieningen. Dit zijn werkzaamheden als maaien, dunnen, dagelijks hovenierwerk en (ver)planten van bomen. De opdrachtgevers van het Groenbedrijf zijn de stadsdeel-beheerders.

De klantvraag

In het managementteam van het Groenbedrijf is afgesproken om het huidige beleid, de processen en de werksituatie binnen Technische Voorzieningen inzichtelijk te maken. Er dient specifiek aandacht te worden besteedt aan de onderdelen Magazijn en Wagenpark. AdVanced is gevraagd om het beleid, de processen en werkwijzen van het Groenbedrijf te onderzoeken en een Plan van Aanpak ter verbetering te schrijven.

De oplossing

AdVanced heeft eerst een onderzoek gedaan en een rapport uitgewerkt waarin de huidige werkwijzen zijn beschreven en aanbevelingen zijn geformuleerd om de processen en werkwijzen te optimaliseren. Twee consultants van AdVanced hebben gedurende een periode van ongeveer 3 weken interviews gedaan met diverse medewerkers binnen het Groenbedrijf en als resultaat een rapport met aanbevelingen gepresenteerd aan de directie van het Groenbedrijf. Op basis van de goedgekeurde aanbevelingen heeft een consultant van AdVanced, in een periode van ongeveer 3 maanden, de processen en werkwijzen in een voor de toekomst eenvoudig onder houdbare vorm vastgelegd. De beschrijvingen hebben de volgende inhoud: Flow (in Visio) samen met een beschrijving in tekstvorm, de beschrijvingen zijn begrijpelijk voor het Groenbedrijf en eventueel andere partijen als IT, indien noodzakelijk is een werkinstructie/leidraad toegevoegd, als er autorisaties/bevoegdheden noodzakelijk zijn bij een procesbeschrijving zijn deze beschreven, een indicatie of het proces voldoet, eventueel verbeterd kan worden of wellicht kan worden verwijderd, in alle gevallen zijn de procesbeschrijvingen toetsbaar en onder houdbaar.

Het resultaat

Alle processen zijn beschreven, gebundeld en in de vorm van hardcopy in een map beschikbaar gesteld voor naslagwerk en ondersteuning van huidige en nieuwe medewerkers. Om toekomstige aanpassingen en verbeteringen van de processen eenvoudig mogelijk te maken is er een digitale versie vervaardigd en overgedragen aan het Groenbedrijf.

© AdVanced. Alle rechten voorbehouden.