Toggle menu
x

 

De manier waarop een project is georganiseerd, bepaalt voor een groot deel het succes. Uit ervaring weten we dat hierbij ook aandacht moet blijven bestaan voor het menselijke aspect. IT is tenslotte mensenwerk, maar bovenal teamwork. En voor een optimaal functionerend team is een goede projectmanager nodig. Want welk ontwikkelmodel er ook geïmplementeerd is, onze projectmanagers zijn prima in staat om alle expertise te bundelen tot waardevolle resultaten voor onze opdrachtgevers. Afhankelijk van de omvang van het project zijn de directie- en managementkamers geen onbekend terrein. In een aantal gevallen wordt de eindverantwoordelijkheid van het project geheel door AdVanced gedragen en doen we bij voorkeur de projecten op fixed date/fixed price basis. We zijn er goed op toegerust: al onze consultants beschikken over certificatie voor relevante vakopleidingen. Daarbovenop zijn onze projectmanagers minimaal Prince2, PMP en/of IPMA gecertificeerd.

© AdVanced. Alle rechten voorbehouden.